• Saygı
  • Şeffaflık
  • Güvenilirlik
  • Sürekli gelişim
  • Müşteri odaklılık
  • Sonuç odaklılık
  • Girişimcilik